Боярська-Хоменко Анна Володимирівна


Боярська-Хоменко Анна Володимирівна

Боярська-Хоменко Анна Володимирівна

канд.пед.наук, доцент
випускниця університету

Тема дисертації: «Становлення та розвиток вищої математичної освіти в Україні у ХІХ - на початку ХХ століття» (2013 р.)

Науковий керівник: докт. пед. наук, професор А.В. Троцко


НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

• історія становлення та розвитку вищої освіти в Україні;

• питання організації вищої математичної освіти в історичній ретроспективі;

• особливості організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів.