Korneyko_UMКорнейко Юлія Миколаївна

канд. пед. наук, доцент, переможець
IV обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини»(2009 р),
випускниця університету.

Тема дисертації: «Висвітлення зарубіжного педагогічного досвіду в творчій спадщині К.Д. Ушинського» (2007 р.)
Науковий керівник: д.п.н., чл.-кор. НАПН України, проф. А.В. Троцко

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

• вивчення зарубіжного педагогічного досвіду як чинника критики існуючої системи освіти у народних школах;
• поширення кращих здобутків зарубіжних навчальних закладів, педагогів-новаторів та представників реформаторських педагогічних течій середини ХІХ - ХХ століття;

• практичне використання конкретних ідей і положень провідних педагогів минулого щодо реформування вітчизняного шкільництва на засадах народності.