Denysenko_AGДенисенко Анжела Олегівна

канд. пед. наук, доцент,
професор кафедри історії педагогіки
та порівняльної педагогіки,
випускниця університету.

Тема дисертації: «Організація моніторингу виховної системи вищих педагогічних навчальних закладів» (2008 р.)

Наук. керівник: д.п.н., чл.-кор. НАПН України, проф. А.В. Троцко

Тема докторської дисертації: «Розвиток педагогіки дозвілля в історії підготовки майбутніх учителів в Україні (50-90-ті рр ХХ ст.)»

Наук. керівник: д.п.н., чл.-кор. НАПН України, проф. А.В. Троцко

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

методологія, методика і модернізація виховної роботи в умовах неперервної освіти;
• питання фахової підготовки педагогічних кадрів та стимулювання професійної діяльності майбутнього вчителя;
• становлення та розвиток педагогіки дозвілля в Україні.

У 2014 р. Денисенко А.О. закінчила навчання в докторантурі ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.

Денисенко А.О. має понад 60 публікацій.