Vorozhbit_VVВорожбіт-Горбатюк Вікторія Вікторівна

докт. пед. наук, професор,
стипендіат конкурсу «Науковці Харківщини» (2002 р.),
випускниця університету.

Тема кандидатської дисертації: «Теорія і практика навчання образотворчого мистецтва учнів початкових шкіл Слобожанщини (кінець XIX - початок XX ст.)»(2001 р.)

Науковий керівник: проф. Н.М. Якушко.

Тема докторської дисертації: «Теорія і практика духовно-морального виховання  учнів загальноосвітніх закладів України (середина XIX - початок XX ст.)» (2012 р.)

Науковий керівник: проф. О.М. Микитюк.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

• проблеми шкільництва в історії педагогічної думки;
• духовно-моральне виховання дітей в Україні (історичний аспект)
• зміст освіти школярів у другій половині ХІХ - на початку ХХ століття.

Ворожбіт В.В. нагороджена почесною медаллю і премією імені Г.С.Сковороди (1998 р.), у стипендією губернатора Харківської області за перемогу в конкурсі «Науковці Харківщини» в номінації «Молодий науковець» (2002 р.).

Ворожбіт В.В. у грудні 2012 року захистила докторську дисертацію зі спеціальності 13.00.01  - загальної педагогіки та історії педагогіки. Вона підготувала двох кандидатів наук.

П.Г. Біліченко «Просвітницька діяльність українських меценатів родини Терещенків (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)» (2008).

П.Г. Біліченко (к.п.н., доцент, доцент кафедри загальної педагогіки і соціальної педагогіки Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка) схарактеризував роботу благодійних товариств, а також розкрив роль наукових товариств в університетах і професійних школах, науково-технічних, промислово-фінансових та культурних об’єднаннях другої половини ХІХ – початку ХХ століття; визначив досвід організації навчально-виховної роботи в закладах загальної освіти, професійної освіти, створених за сприяння родини Терещенків, способів участі членів родини українських меценатів у роботі просвітницьких установ соціального спрямування досліджуваного періоду.

В.М. Кузнецова «Організація науково-дослідницької діяльності студентів вищих професійних навчальних закладів в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століття)» (2011).

В.М. Кузнецова (к.п.н., викладач кафедри теоретичної граматики ХНПУ імені Г.С. Сковороди) дослідила проблеми організації та етапи розвитку науково-дослідницької роботи студентів вищих професійних навчальних закладів в Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.; узагальнила досвід організації науково-дослідної діяльності та окреслила перспективи використання позитивного досвіду досліджуваного періоду в сучасних умовах.