Bilyk_VMБілик Вікторія Миколаївна

канд. пед. наук, доцент,
випускниця університету.

Тема дисертації: «Проблема взаємодії школи, сім'ї та громадськості у формуванні особистості (1917-1933)» (1991 р.)
Наук. керівник: к.п.н., проф.Л.Д. Попова

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

• морально-естетичне виховання молоді як один із аспектів соціалізації особистості;
• педагогічний супровід дитини в історії педагогічної думки.

Під керівництвом В.М. Білик захищена одна кандидатська дисертація.

Г.Г. Свиридова «Розвиток ідеї взаємозв’язку морального та естетичного виховання учнівської молоді в історії педагогічної думки України (20–80-ті рр. ХХ ст.)» (2011).

Г.Г. Свиридовою (к.п.н., методист обласного комунального закладу «Лозівське училище культури і мистецтв», викладач) у дисертаційній роботі визначено етапи розвитку ідеї взаємозв’язку морального та естетичного виховання школярів у досліджуваний період; схарактеризовано напрями і форми здійснення означеного феномену в шкільній практиці України 20–80-х рр. ХХ століття; узагальнено шляхи і форми взаємодії школи, сім’ї, громадськості та позашкільних закладів у морально-естетичному вихованні учнівської молоді.