Popova_LD_1

 

Попова Людмила Данилівна

кандидат педагогічних наук,
Вітчизняної війни, ветеран праці.
професор, учасник Великої

Тема дисертації: «Проблема наочного навчання в педагогічній спадщині В.І.Водовозова і М.Ф. Бунакова» (1975 р.)
Науковий керівник: професор М.О. Григор'єв.


НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

• теоретичні ідеї й досвід підготовки вчителів у навчальних закладах Англії та США в період освітніх реформ 60-80 рр. ХХ ст.;
• проблеми виховання та навчання студентів і учнів у вітчизняній педагогіці та школі у XVIII - XX в цілому й на Слобожанщині зокрема;
• підготовка музично-педагогічних кадрів в історії педагогічної думки України ХХ ст., особливо на Слобожанщині;
• проблеми сімейного виховання в історії педагогічної думки України в XIХ - XX ст.;
• аспекти педагогічної діяльності видатних вітчизняних і світових педагогів, діячів науки, освіти й культури (Я.А. Коменський, Г.С. Сковорода, К.Д. Ушинський, Х.Д. Алчевська, Б.Д. Грінченко, Я.А. Мамонтов, Г.М. Хоткевич, В.О. Сухомлинський, А.С. Макаренко та ін.).

Л.Д. Попова підготувала 43 кандидатів педагогічних наук.

Продовжувачами традицій школи Л.Д. Попової стали учні, які створюють свої власні наукові школи:

О.Ю. Кузнецова - доктор педагогічних наук (науковий консультант - д.п.н., професор, академік-секретар АПН України М.Б. Євтух), професор - вивчає питання активізації навчальної діяльності учнів і студентів, проблеми розвитку пізнавальної активності в навчальній діяльності, теорію і практику діяльності зарубіжних вищих і середніх навчальних закладів, питання вивчення іноземних мов у різних країнах, зокрема, у Великій Британії;

Л.А. Штефан - доктор педагогічних наук (науковий консультант - д.п.н., професор, академік АПН України І.Ф. Прокопенко), професор - досліджує питання становлення й розвитку теорії та практики соціальної педагогіки як в Україні, так і в провідних країнах світу, проблеми дидактики середньої та вищої школи, питання підготовки соціально-педагогічних кадрів та стимулювання діяльності вчителя;

Т.П. Танько - доктор педагогічних наук (науковий консультант - д.п.н., професор, член-кореспондент АПН України Г.В. Троцко), професор - системно аналізує складові музично-педагогічної підготовки вчителя, вихователя дошкільного навчального закладу в історичному й теоретичному аспектах.

А.Г. Відченко (к.п.н., доцент, професор кафедри історії та порівняльної педагогіки ХНПУ ім.Г.С.Сковороди) вивчає питання індивідуального підходу в естетичному вихованні учнів; проблеми самоосвіти особистості; теорію та практику організації науково-дослідної роботи студентів; питання сімейного виховання.

• коло наукових інтересів професора Н.М. Якушко - проблеми історії розвитку початкової школи на Слобожанщині XІX - XXст., діяльність студентських громадських організацій педвузів України. Вона підготувала 14 кандидатів педагогічних наук.

Naukova_shkola_Popova_LD
Наукова школа Л.Д. Попової

Опублікувала понад 250 наукових праць, у тому числі п'ять навчальних посібників (із них три - колективні). Наукові дослідження висвітлено в розділах нарисів «Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні», монографії «Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Харківщині», посібниках із народознавства «Рідний край» та навчальному посібнику «В.О. Сухомлинський про особистість учителя та його загально педагогічну підготовку», посібнику «Педагогічна спадщина Гната Хоткевича: теоретичні здобутки та досвід».

Л.Д. Попова має такі нагороди як орден Великої Вітчизняної війни ІІ ступеня, орден «За мужність»; 16 медалей («За відвагу», «За бойові заслуги», «А.С. Макаренка», «Н.К. Крупської» та ін.), нагрудні знаки «Отличник народного образования СССР», «Відмінник освіти України». Вона є довічним стипендіатом Президента України (2008), має почесне звання університету «Людини Року - 1995».

08_Popova_i_rektor

«Людина року-1995»
(Нагороджує ректор ХНПУ імені Г.С.Сковороди акад. І.Ф. Прокопенко)

Померла Людмила Данилівна Попова 27 квітня 2014 року.