p1010002Троцко Анна Володимирівна

член-кореспондент НАПН України,
доктор пед. наук, професор,
голова спеціалізованої вченої ради
із захисту кандидатських дисертацій
(К 64.053.06), член ради із захисту
докторських дисертацій (Д 64.053.04).

Тема докторської дисертації: «Теоретичні та методичні основи підготовки студентів до виховної діяльності у вищих навчальних закладах» (1997 р).

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:
• теорія і практика навчання і виховання;
• теоретичне обґрунтування концептуальних засад, структурних компонентів особистісно зорієнтованих систем підготовки студентів до виховної діяльності;
• науково-методичні основи забезпечення фахової підготовки майбутніх учителів.