Освіта належить до першочергових потреб розвитку України.
У професійній підготовці вчителя, формуванні його особистості,
ментальності присутня Божа іскра, яку перш за все запалюють
ПРОФЕСІОНАЛИ-ПЕДАГОГИ!
акад. І.Ф. Прокопенко
ректор ХНПУ імені Г.С. Сковороди